Chào các anh chị sinh viên, học viên,

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng sử dụng hệ thống khảo sát trực tuyến http://FB.dut.udn.vn để khảo sát ý kiến người học:

-      Về lớp học phần. Khảo sát này được thực hiện mỗi học kỳ, đối với một số lớp học phần được chọn. Tất cả anh chị sinh viên trong lớp cần tham gia khảo sát;

-      Về khóa học. Khảo sát này được thực hiện đối với sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp. Tất cả anh chị sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp cần tham gia khảo sát;

-      Về phục vụ học tập của người học. Khảo sát này được thực hiện một lần mỗi năm học. Nhà trường khuyến khích các anh chị tham gia;

-      Về công tác tuyển sinh. Khảo sát này được thực hiện đối với khóa mới vào Trường. Bắt đầu thực hiện năm 2019;

-      Về tình hình việc làm sau 01 tháng tốt nghiệp. Khảo sát này được thực hiện đối với các anh chị sinh viên, học viên về Trường đăng ký dự Lễ trao bằng tốt nghiệp.

Nhà trường rất mong các anh chị sinh viên, học viên, cựu sinh viên, cựu học viên tham gia các khảo sát trên với tinh thần tự giác, chân thành, khách quan. Căn cứ kết quả khảo sát và điều kiện thực tế, Nhà trường cải tiến các hoạt động và sự quản lý của Trường để mang lại chất lượng đào tạo ngày tốt hơn cho người học.

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG